HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanlığı,  Aras OSGB iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır.  6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre tüm işletmeler çalışanları arasında İş Güvenliği Uzmanı  bulundurmak yada yetkili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden temin etmek zorundadır. Bu konuda Aras OSGB iş güvenliği uzmanları siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye hazırdır.  İş Güvenliği Uzman kadromuz, uzun yıllar iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vermiş tecrübeli ve deneyimli A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlardan oluşmaktadır.

Aras OSGB den Alacağınız İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti ile iş güvenliği uzmanlarımızın başlıca  görevleri olan ve aşağıda sıralanan hizmetlere de sahip olarak , işyeri ve çalışanlarınızı  her türlü tehlikelere ve iş kazalarına karşı koruma altına almış olacak ayrıca kanun ve yasalar gereği yapmakla yükümlü olduğunuz sorumlulukları yerine getirmiş olacaksınız.

İş Güvenliği Uzmanlığı ile Sizlere vereceğimiz Hizmetler :

 • İş güvenliği uzmanımız ilk olarak çalışmaya başladığı işyerindeki tehlikeleri belirler, risk analizini ve risk değerlendirmesini yaparak, tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik vererek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini de alarak gerekli çalışmaları planlar, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlayarak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur.
 • İşyerinde, gece vardiyaları  da dahil olmak üzere çalışma ortamının gözetimini yapmak, İşyerinde yapılan çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak, uzmanımız ana görevleri arasında gelir.
 • Kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planının hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • İş Güvenliği Uzmanımız, İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken makine ve diğer ekipmanların periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlayıp ve gerekli kontrol ve takibini yapar,
 • Yangın veya patlamaların önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, yangın veya patlama durumunda alınacak tedbirleri belirlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,
 • İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak
 • Uzmanımız ,işyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamaları takip etmekle yükümlüdür.
 • İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunur,
 • İşyerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulacağı ya da yeni makine, tezgâh ve cihaz alınacağı durumlarda inceleme ve araştırma yaparak sağlık ve güvenlik yönünden uygun seçim yapılması için işverene tavsiyelerde bulunur,
 • Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında işverene tavsiyelerde bulunarak, çalışanların kullanması konusunda uyarılarda bulunur.
 • iş güvenliği uzmanımız, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak planlayarak, çalışanlara gerekli temel iş güvenliği eğitimlerini verir.
 • Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,
 • İş Güvenliği Uzmanı ,İşyerindeki çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydederek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlar,
 • Birden fazla madde veya etkenin aynı anda işyerinde bulunmasından dolayı ortaya çıkabilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda değerlendirmek,
 • Ayrıca iş güvenliği uzmanımız bağlı bulunduğu işyerinde yapmış oldukları işleri ile ilgili gerekli tüm kayıtların tutulmasını sağlayarak  denetimlerde gösterilmek üzere hazır bulundurur.

İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri

İş güvenliği uzmanı çalışma süresi 29 Aralık 2012 de Resmi Gazetede yayınlanan ‘’İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’ in 12 maddesinde yapılan 30.4.2015-29342 tarih ve sayılı değişikliğe göre göre;

 • Az tehlikeli sınıflarda, çalışan başına ayda 6 dakikadan, 10 dakikaya.
 • Tehlikeli sınıflarda, çalışan başına ayda 8 dakikadan 20 dakikaya.
 • Çok tehlikeli sınıflarda, çalışan başına ayda 12 dakikadan 40 dakikaya çıkarılmıştır.
 • İşveren bu en az bu süreler kadar uygun iş güvenliği uzmanı atamak zorundadır.

Mevzuattaki değişimler, sürekli büyüyen ekonomimiz ve dış dünyaya açılış sürecimizde önemli bir unsur olması gereken İş Güvenliği çalışmaları ülkemizde yeterli ilgiyi görmezken, sektörde birçok alanda öncü olan kuruluşumuz uzman ekibi ve tecrübeli yönetim kadrosuyla İş Güvenliği konusunda da Çalışma Hayatında olmayı başarmıştır. İş Güvenliğiyle ilgili Uzman Temini, Risk Analizi, Eğitim, Her Türlü Ölçüm Ve Danışmanlık hizmetlerimizle desteğimizi her daim yanınızda bulacaksınız.